רואים את הים

אורנה שלוש גורביץ

עיצוב ואדריכלות פנים